V ponuke máme aj spoločnosti, ktoré majú podnikateľskú históriu a v minulosti vykonávali alebo ešte stále vykonávajú aktívnu činnosť. Všetky spoločnosti v našej ponuke sú preverené, majú prehľadnú a preukázateľnú históriu, riadne vednú a kompletnú dokumentáciu.

Ak máte takúto spoločnosť a máte záujem ju predať, neváhajte nás kontaktovať s ponukou Vašej spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti ukončenie podnikania.


Ponuka spoločností

Aktuálnu ponuku spoločností nemáme v záujme ochrany našich klientov a povesti ich podnikania verejne dostupnú. V ponuke máme plátcov DPH ako aj spoločnosti bez registrácie k tejto dani. Pre konkrétnu ponuku nás neváhajte kontaktovať s upresnením Vašich požiadaviek na Vašu novú spoločnosť.


Čo ponúkame

 • aktívne spoločnosti stále vykonávajúce činnosť
 • spoločnosti, ktoré vykonávali činnosť v minulosti
 • plátcov i neplátcov DPH
 • všetky spoločnosti sme preverili
 • žiadne skryté záväzky
 • kompletná dokumentácia a účtovníctvo

Cenník

V ponuke máme spoločnosti s históriou od 450,00 EUR. Na cenu má prirodzene vplyv skutočnosť, či je spoločnosť registrovaná k DPH a ak áno ako dlho, ďalej skutočnosť, či spoločnosť vykonáva ekonomickú činnosť, má majetok a aká je história konkrétnej spoločnosti. Súčasťou našej ponuky na Váš dopyt je samozrejme uvedenie konečnej ceny. Jej súčasťou je vykonanie všetkých úkonov smerujúcich k prevodu spoločnosti na Vašu osobu a vykonanie súvisiacich zmien.


Ako prebieha kúpa spoločnosti?

 • kontaktujte nás – telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom formuláru na našej stránke. Následne Vám zašleme ponuku spoločností,

 • vyžiadame si od Vás údaje k prevodu – nové obchodné meno spoločnosti, kde bude sídlo, kto bude spoločník / spoločníci a konateľ / konatelia spoločnosti, aké predmety činnosti si prajete doplniť, prípadne aké iné zmeny si žiadate pri prevode zrealizovať,

 • vystavíme Vám faktúru,
 • pripravíme potrebné dokumenty, ktoré Vám zašleme emailom. V prípade záujmu obstaráme virtuálne sídlo pre Vašu novú spoločnosť,

 • dokumenty si vytlačíte a podpíšte. Na niektorých dokumentoch je potrebné pravosť podpisu úradne osvedčiť. Ak disponujete elektronickým podpisom dokážete dokumenty podpísať z pohodlia domov

 • podpísané dokumenty nascanujete a doručíte nám elektronicky na mail,

 • v prípade doplnenia predmetov činnosti ohlásime živnosti na príslušnom Okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania

 • podáme návrh na zápis zmien na Obchodný register a vykonáme zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.


Máte záujem o naše služby alebo akúkoľvek otázku?