Kontakty

Business Solutions Slovakia, s. r. o.

Nitrianska 1837/5, 921 01 Piešťany

sídlo spoločnosti

52 830 641

IČO

2121158655

DIČ

OR OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 49419/T

spoločnosť zapísaná

0951 40 82 83

office@bsolutions.sk

napíšte nám