Stojíme pri Vás nie len v začiatkoch Vášho podnikania či počas neho, ale i v okamihoch, kedy sa rozhodnete v podnikaní ďalej nepokračovať či priamo ho ukončiť. Business Solutions Slovakia Vám ponúka široké spektrum riešení takejto situácie, tak aby ste mohli ukončiť podnikateľskú činnosť bez ohľadu na aktuálny stav Vášho podnikania, kondíciu Vašej spoločnosti, stav jej majetku, Vašu motiváciu či zámery čo s Vašim podnikaním ďalej. Všetky nami realizované riešenia sú samozrejme v súlade so zákonom.


Čo ponúkame

vypracovanie návrhu optimálneho riešenia

Po prijatí rozhodnutia ukončiť podnikanie je potrebné v prvom rade určiť spôsob, akým podnikateľ toto zrealizuje. Kým založenie či kúpa spoločnosti sú administratívne pomerne jednoduché úkony, zánik spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra si vyžadujú dodržanie celého radu procesných postupov a pravidiel. Úplný výmaz spoločnosti z obchodného registra nie len že nie je jednoduchý ani rýchly postup, navyše často nie je ani jediným vhodným spôsobom ukončenia podnikania, ale pre jeho dosiahnutie je potrebné zvoliť správne kroky s ohľadom na finančnú situáciu spoločnosti. Preto by prvým krokom podnikateľa, ktorý sa rozhodne ukončiť svoju činnosť malo byť spracovanie analýzy stavu spoločnosti s navrhnutím vhodných spôsobov ďalšieho postupu.

sprostredkovanie predaja spoločnosti

Mnoho spoločností, pre ktoré ich majitelia nemajú ďalšie využitie môže byť predaných záujemcom, ktorí majú o takéto spoločnosti záujem. Predať možno spoločnosti, ktoré reálne stále vykonávajú ekonomickú činnosť ako aj tie, ktoré už sú nečinné ale majú históriu. Samozrejme výkon činnosti ako aj dosiahnuté výsledky sú jednými z významných okolností, ktoré ovplyvňujú nie len hodnotu spoločnosti ale i samotný dopyt a záujem potencionálneho kupca o takúto spoločnosť. Pre záujemcov vieme zabezpečiť sprostredkovanie predaja spoločností, pričom kladieme vysoký dôraz na preukázanie histórie spoločnosti a jasné identifikovanie všetkých relevantných skutočností. Za sprostredkovanie predaja spoločnosti si účtujeme províziu – spravidla nad rámec ceny požadovanej majiteľom spoločnosti.

výkup spoločností

Spoločnosti, ktoré sú mimoriadne atraktívne svojou históriou alebo predmetom podnikania vieme vykúpiť priamo my, alebo pre klientov, u ktorých evidujeme požiadavku na kúpu spoločnosti. Pôvodný spoločník sa tak nie len že zbaví spoločnosti, ale získa za ňu peniaze bez potreby čakať na vhodného kupca. Sprostredkovanie predaja spoločností a ako aj ich výkup je prirodzene vhodný len pre spoločnosti bez dlhov, s kompletnou dokumentáciou a u ktorých neexistuje pochybnosť o pravosti výstupov.

prevzatie spoločnosti

Pokiaľ potrebujete podnikanie ukončiť okamžite, ponúkame možnosť prevziať Vašu spoločnosť bez nároku na zaplatenie odplaty (kúpnej ceny). Spoločnosť sa stane našim vlastníctvom, do spoločnosti vymenujeme svojho konateľa a zmeníme sídlo, pričom o ďalšom postupe rozhodneme predovšetkým na základe finančného stavu spoločnosti. S prevodom spoločnosti Vám nevzniknú žiadne nároky voči nám bez ohľadu na nami zvolený ďalší postup a využitie spoločnosti. Naše náklady spojené s prevzatím spoločnosti a posúdením stavu spoločnosti (spracovanie interného auditu, kontrola účtovníctva, overenie finančnej kondície spoločnosti, overenie databáz dlžníkov, overenie súdnych, exekučných a iných obdobných konaní), ktorých výška je individuálna a závislá najmä na rozsahu podkladov, znáša prevodca (pôvodný spoločník), prípadne pôvodný konateľ. Nespornou výhodou je možnosť ukončiť podnikanie prakticky okamžite.


Porovnanie alternatív

sprostredkovanie predaja

– časovo náročný proces

– obmedzený dopyt

+ potenciálne vyšší výnos

+ bez nákladov pre pôvodného spoločníka

výkup spoločnosti

– vhodné pre obmedzený okruh spoločností

– nižší výnos

+ rýchlosť procesu

+ bez nákladov pre pôvodného spoločníka

prevzatie spoločnosti

– náklady znáša pôvodný spoločník / konateľ

– bez výnosu pre pôvodného spoločníka

+ rýchlosť procesu / ukončenia podnikania

+ aj pre spoločnosti so záväzkami


Máte záujem o naše služby alebo akúkoľvek otázku?