Začatie podnikanie ako i podnikanie samotné so sebou prináša množstvo nástrah a nákladov. My v Business Solutions Slovakia to vieme a preto ako jediný na trhu prinášame možnosť začínajúcim podnikateľom založiť si spoločnosť len za skutočné náklady. Vaša nová spoločnosť Vás tak nemusí stáť viac ako 150,00 EUR. A to všetko pre každého a vždy, bez akýchkoľvek podmienok, povinnosti objednať si akékoľvek naše platené služby alebo sa k čomukoľvek viazať.


Naša ponuka

Založenie spoločnosti si vyžaduje v prvom rade prípravu dokumentov, ktoré sú potrebné k získaniu živnostenských oprávnení a zápisu spoločnosti do obchodného registra. Po podpise týchto dokumentov je potrebné ohlásiť živnosti na príslušnom Okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania a následne podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra miestne príslušného Okresného súdu. V rámci našej ponuky pre Vás overíme, či osoby, ktoré majú byť zapísané ako spoločníci a konatelia spĺňajú podmienky na takýto zápis, overíme dostupnosť obchodného mena, poradíme Vám ohľadne správneho označenia činností, ktoré mienite vykonávať a prípadných podmienok ich prevádzkovania, pripravíme všetky potrebné dokumenty a po tom ako nám tieto doručíte zabezpečíme získanie živnostenských oprávnení a zápis spoločnosti do obchodného registra. A to všetko zadarmo, bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Nemusíte si od nás nič objednať, k ničomu sa zaväzovať. Ponuka platí pre každého, vždy a bez akýchkoľvek podmienok. Vašimi nákladmi bude len súdny poplatok 150,00 EUR, správne poplatky za remeselné a viazané živnosti (ak budete takéto ohlasovať), náklady na prípadné sídlo (ak nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou) a osvedčenie pravosti podpisov, ak neviete podpísať elektronicky.


Koľko Vás teda bude stáť nová spoločnosť ?

čo je v službe grátis?

 • konzultácia k založeniu
 • príprava dokumentov
 • ohlásenie živností
 • podanie na obchodný register

čo nie je grátis?

 • súdny poplatok za založenie
 • náklady na sídlo ak nedisponujete vhodnou nehnuteľnosťou
 • správny poplatok za remeselné a viazané živnosti
 • náklady na osvedčenie pravosti podpisov

aké sú náklady?

 • založenie spoločnosti – 150,00 EUR
 • remeselné / viazané živnosti – 7,50 EUR
 • náklady na sídlo (ak nemáte vhodnú nehnuteľnosť) – od 40,00 EUR / rok
 • osvedčenie pravosti podpisov – cca 10,00 – 20,00 EUR (ak viete podpísať elektronicky – grátis)

doplnkové služby – dobrovoľné, ich objednávkou ponuka nie je podmienená

 • virtuálne sídlo – od 40,00 EUR / rok
 • registrácia k DPH podľa §4 – 200,00 EUR
 • registrácia k DPH s výnimkou §4 – 30,00 EUR

Máte záujem o naše služby alebo akúkoľvek otázku?