Ponúkame Vám na predaj ready made spoločnosti. V ponuke máme spoločnosti, ktoré sú registrované k plateniu dane z pridanej hodnoty ako aj spoločnosti bez registrácie. Všetky nami ponúkané spoločnosti ready – made sú čisté, bez akýchkoľvek záväzkov či majetku s výnimkou splateného základného imania. Ready – made spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť a boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja.


Ponuka spoločností

obchodné menoIČOplátca DPHcenastav
artisen, s. r. o.54 674 948áno1.200,00 €rezervovaná
grinor, s. r. o.54 597 439áno1.200,00 €voľná
koris, s. r. o.54 654 815áno1.200,00€voľná
nalis, s. r. o.54 654 262áno1.200,00€voľná
pestin, s. r. o.54 675 081áno1.200,00 €voľná

Po kliknutí na obchodné meno spoločnosti sa Vám v novom okne otvorí výpis z obchodného registra zvolenej spoločnosti.


Cenník služieb

cenník spoločností

 • ready made s. r. o. neplátca DPH – len 300,00 EUR
 • ready made s. r. o. plátca DPH – len 1.200,00 EUR

doplnkové služby (voliteľné)

 • sídlo pre spoločnosť – od 40,00 EUR / rok
 • registrácia k DPH podľa §4 (pre neplátcov) – 200,00 EUR
 • registrácia k DPH s výnimkou §4 (pre neplátcov) – 30,00 EUR
 • doplnenie remeselných a viazaných živností – 7,50 EUR / živnosť

cena zahŕňa

 • samotnú obchodnú spoločnosť
 • príprava dokumentov k prevodu, vykonanie akýchkoľvek zmien
 • podanie na živnostenský a obchodný register, súdny poplatok

cena nezahŕňa

 • náklady na osvedčenie pravosti podpisov
 • náklady na sídlo
 • správny poplatok za remeselné a viazané živnosti

Ako prebieha kúpa spoločnosti?

 • kontaktujte nás – telefonicky, emailom, alebo prostredníctvom formuláru na našej stránke

 • vyžiadame si od Vás údaje k prevodu – nové obchodné meno spoločnosti, kde bude sídlo, kto bude spoločník / spoločníci a konateľ / konatelia spoločnosti, aké predmety činnosti si prajete doplniť, prípadne aké iné zmeny si žiadate pri prevode zrealizovať,

 • vystavíme Vám faktúru,
 • pripravíme potrebné dokumenty, ktoré Vám zašleme emailom. V prípade záujmu obstaráme virtuálne sídlo pre Vašu novú spoločnosť,

 • dokumenty si vytlačíte a podpíšte. Na niektorých dokumentoch je potrebné pravosť podpisu úradne osvedčiť. Ak disponujete elektronickým podpisom dokážete dokumenty podpísať z pohodlia domov

 • podpísané dokumenty nascanujete a doručíte nám elektronicky na mail,

 • v prípade doplnenia predmetov činnosti ohlásime živnosti na príslušnom Okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania

 • podáme návrh na zápis zmien na Obchodný register a vykonáme zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.


Máte záujem o naše služby alebo akúkoľvek otázku?