Zakladanie a zmeny v s. r. o.

Business Solutions Slovakia Vám ponúka možnosť založenia nových spoločností s ručením obmedzeným ako aj možnosť vykonania akýchkoľvek zmien v už existujúcich spoločnostiach. Keďže vieme, že nie len pri začiatku podnikania ale i v už fungujúcich spoločnostiach je potrebné vynakladať množstvo finančných prostriedkov na jeho rozvoj a zároveň veríme, že každý má právo podnikať, rozhodli sme sa svojím dielom podnikateľom pomôcť a tieto služby poskytovať v potrebnom rozsahu bez nároku na akúkoľvek odmenu. My Vám grátis poskytneme nie len všetky dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti alebo zmene v nej, ale v prípade Vášho záujmu tieto dokumenty odošleme vo Vašom mene na príslušné orgány. Vy si musíte zaplatiť len náklady spojené so sídlom ak nedisponujete vlastnou nehnuteľnosťou, náklady na osvedčenie pravosti Vašich podpisov a samozrejme zaplatiť správne a súdne poplatky. Vďaka tejto jedinečnej ponuke ušetríte desiatky až stovky euro.

Túto našu ponuku pritom nepodmieňujeme objednaním akýchkoľvek služieb z našej ponuky a nemusíte sa báť ani využitia Vašich údajov na reklamné alebo akékoľvek iné účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas. Ku každému nášmu zákazníkovi pristupujeme rovnako, bez ohľadu na to, či je platiaci alebo nie. Našou odmenou bude Vaša spokojnosť s našimi službami a ich kvalitou.

Vrámci tejto služby pre Vás založíme novú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným podľa Vašich požiadaviek, v ľubovoľnom meste, s ľubovoľným počtom spoločníkov či konateľov s akýmikoľvek živnostenskými oprávneniami, alebo vykonáme akékoľvek zmeny v obchodnom registri ako sú zmena obchodného mena, sídla, spoločníkov, konateľov, pridanie prokuristov, zmeny základného imania, či predmetov činnosti. Vašou úlohou bude nám len poskytnúť potrebné informácie o požadovanej novej spoločnosti alebo zmenách, ktoré sa majú vykonať v už existujúcej. My Vám pripravíme dokumenty podľa vzorov, ktoré sami používame a za správnosť ktorých zodpovedáme. Návrhy na zápis novozakladaných spoločností podáme na jednotné kontaktné miesto, u vykonávaných zmien zabezpečíme podanie na obchodný register a v prípade zmien rozsahu živnostenských oprávnení aj na živnostenský odbor príslušného Okresného úradu. Následne Vám prepošleme údaje potrebné k platbám správnych a súdnych poplatkov a už len počkáte na zápis spoločnosti alebo zmien. Počas celého procesu Vám poskytneme potrebné informácie, vysvetlenia a o postupe budete informovaní prostredníctvom sms správ alebo mailov podľa Vašej preferencie.

Vašou úlohou je len v závislosti na tom, či ide o založenie novej spoločnosti alebo zmeny v existujúcej dodať nám potrebné podklady a informácie. Nakoľko máme celý proces zakladania a zmien v spoločnostiach automatizovaný s minimálnym zásahom ľudského faktora, nekontrolujeme splnenie formálnych a zákonných požiadaviek. Sami si tak budete musieť overiť či je Vami navrhnuté obchodné meno dostupné, či osoby, ktoré navrhujete zapísať ako konateľov alebo spoločníkov spĺňajú zákonné požiadavky, či je možné vykonať zmenu spoločníka a zároveň správne označiť predmety podnikania, k čomu Vám ale samozrejme poskytneme potrebné inštrukcie. V prípade, ak budeme podania na príslušné orgány robiť my vo Vašom mene je možnosť správne a súdne poplatky hradiť výlučne bankovým prevodom, platba kartou nie je možná.

Pokiaľ si netrúfate overiť splnenie vyššie uvedených podmienok sami, chcete proces urýchliť zaplatením správnych a súdnych poplatkov kartou (urýchlenie procesu minimálne o 2 pracovné dni) a získať ďalšie benefity ako je papierový výpis z obchodného registra potrebný napríklad pre otvorenie bankového účtu doručený na Vašu adresu, či spracovanie účtovníctva pre nové firmy na 3 mesiace zdarma ponúkame Vám doplnkový balík týchto služieb. Rovnako ak nedisponujete vlastnou alebo vhodnou nehnuteľnosťou pre sídlo Vašej spoločnosti, vieme Vám prostredníctvom našich partnerov poskytnúť virtuálne sídlo na prestížnych adresách vo viacerých mestách Slovensky, zaregistrovať spoločnosť  k plateniu dane z pridanej hodnoty ako i poskytnúť širokú škálu našich služieb a to všetko za bezkonkurenčnú cenu. Bez ohľadu na to, či sa tieto rozhodnete využiť, naša ponuka na komplet založenie či zmeny v spoločnosti len za správne a súdne poplatky platí.

čo ponúkame?
ako to funguje?
čo služba zahŕňa?
čo služba nezahŕňa?

a to všetko za 0,00 EUR

aké sú náklady?
doplnkové služby (voliteľné)

v prípade záujmu o spoločnosť alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte